Oznakowanie big-bagów

Autor kategoria
312

Wszystkie big bagi powinny być trwale oznakowane poprzez przytwierdzoną na stałe widoczną, czytelną etykietę lub trwały nadruk na big bagu, który jest widoczny i czytelny po napełnieniu big baga.

Powinny być umieszczone następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • norma producenta, która powinna być niepowtarzalna,
 • nazwa i adres dostawcy, jeśli jest to wymagane,
 • ładowność (SWL) w kilogramach,
 • współczynnik bezpieczeństwa (SF) 5:1, 6:1 lub 8:1,
 • odwołanie do niniejszej normy,
 • klasa big baga – ciężkiego- wielokrotnego użytku, kilkakrotnego – standardowego użytku lub jednokrotnego użytku,
 • numer certyfikatu badania (musi być unikatowy dla każdego typu), miesiąc i rok wystawienia certyfikatu,
 • nazwę autoryzowanego laboratorium,
 • datę produkcji big baga, miesiąc, rok,
 • piktogramy z zaleceniami obsługi (zawieszania),
 • szczegóły dotyczące specjalnego traktowania, tak jak to jest opisane w pkt. 3.7.

W przypadku gdy big bag jest certyfikowany w związku ze specyficznym produktem
powinien być załączony opis tego produktu. Układ etykiety powinien wyglądać jak na
rysunku: