Worki elektrostatyczne

Autor kategoria
334

Worki przewodzące typu C zostały zaprojektowane do odprowadzania do ziemi ładunków elektrostatycznych, które mogą powstawać na wewnętrznych ściankach FIBC podczas wyładowywania i/lub szybkiego napełniania materiału.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie tego typu worków w środowiskach pracy w obecności atmosfer, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

Worki typu C wykonane są z tkaniny polipropylenowej połączonej z włóknami przewodzącymi, które umożliwiają odprowadzanie do ziemi ewentualnego ładunku elektrostatycznego, powstałego podczas procesu opróżniania lub napełniania. W przypadku prawidłowego uziemienia worki TYPU C są wyjątkowo bezpieczne i mogą być używane w obszarach niebezpiecznych, zgodnych z normą 1,2,21,22.