Projektowanie big-bag-ów

Autor kategoria
341

Przed zaprojektowaniem big baga musimy określić jego budowę w czym pomogą odpowiedzi na pytania:

1) Jaki surowiec będzie w nim transportowany ?
– rodzaj – stan skupienia, frakcja, objętość, waga 1m3, waga w worku SWL – wymagane wymiary wewnętrzne worka, łatwość wysypywania/opróżniania, czy do celów spożywczych, możliwość wybuchu pod wpływem wyładowania elektrostatycznego, czy jest to surowiec niebezpieczny – norma UN.

2) Ile razy będzie worek wykorzystywany i czy będzie piętrowany podczas magazynowania – jak tak to ile razy użyty albo ile warstw składowania?

3) Sposób transportu i ilość miejsca magazynowego – czy worek może wystawać poza obrys palety (zależy od frakcji i stanu skupienia surowca?

4) Sposób załadunku worka surowcem – sposób zasypywania, podwieszania (widły wózka, stacja zasypowa) – poprzez napełnianie manualne, zasypy rurowe – jak tak to jakiej średnicy i długości, inne

5) Sposób rozładunku surowca z worka – manualne, wysypy rurowe – jak tak to jakiej średnicy i długości, inne.

6) Czy jest konieczność dodatkowego zabezpieczenia zasypu lub wysypu worka.

7) Inne – np. rozmiar, ilość i umiejscowienie worka na dokumenty, nadruk na bokach worka – ilość, wzór.

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą zaprojektować worek:

Ad. 1. Dobór tkaniny – powlekana /niepowlekana/ażurowa/elektrostatyczna

 • gramatura tkaniny
 • gatunek (I/II)
 • udźwig taśmy zawiesiowej
 • potrzeba zastosowania uszczelnienia
 • szerokość / długość i sposób cięcia elementów – wstępnie czy worek jedno, dwu czy czterozawiesiowy
 • Informacja na etykiecie i certyfikacja UN

Ad. 2. Dobór tkaniny c.d. – powlekana/niepowlekana/ażurowa/elektrostatyczna

 • gramatura tkaniny
 • współczynnik bezpieczeństwa SF
 • ewentualne dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia

Ad. 3. Potrzeba zastosowania przegród stabilizacyjnych.

Ad. 4,5 i 6. Sposób budowy worka:

 • budowa wierzchu/góry
 • budowa spodu/podstawy/dołu
 • ilość zawiesi/uchwytów/uszów
 • tkanina płaska czy rękaw

Ad. 7 . Rozmiar, ilość i miejsca umieszczenia worków na dokumenty, nadruki na bokach worka, itp.. Worki muszą być wykonane wg norm europejskich np. normy ISO 21898 w oparciu o testy i odpowiednie certyfikaty.

Materiały, konstrukcja i projekt.

Materiały
Wszystkie kategorie big bagów powinny być wykonane z materiałów elastycznych posiadających pisemną specyfikację. Producent big bagów powinien posiadać autoryzowane świadectwo zgodności dla każdej partii materiałów.

Właściwości materiałów mogą być modyfikowane przez dodanie dodatków w celu zwiększenia wytrzymałości materiałów na np. zniszczenie przez ciepło i światło słoneczne oraz w celu zredukowania efektu elektrostatyczności. Wszystkie materiały powinny być przetestowane pod kątem siły zrywającej wg odpowiednich międzynarodowych norm i powinny być w stanie wytrzymać przynajmniej 85 % oryginalnej
siły zrywania po całkowitym zanurzeniu w wodzie przez 25 +/- 1h. Ten pomiar powinien być pobrany po pierwszym wysuszeniu testowanej próby, a następnie kondycjonowaniu jej przez 60 +/- 5min w temp 23 +/- 2 st. Co i względnej wilgotności 50 +/- 5 %.

Wszystkie materiały nośne big baga po przetestowaniu zgodnie z testem opisanym w załączniku A powinny zachować przynajmniej 50 % oryginalnej siły zrywającej i wydłużenia materiałów. Materiały powinny być wybrane i połączone w taki sposób, aby
możliwa była ich naprawa.

Konstrukcja
Wszystkie szwy i łączenia powinny być zakończone przez zamknięcie lub cofnięcie szycia ( powrót szycia ) lub zakończone 20 mm „ogonkiem”. Wszystkie zakończenia szwów powinny być zabezpieczone. Powierzchnie przytwierdzone poprzez spawanie, klejenie lub zgrzewanie powinny być czyste.

Projektowanie wysokości napełnienia big baga.
Zaprojektowana wysokość napełnienia powinna mieścić się w granicach 0,5 do 2 razy krótszego poziomego wymiaru big baga.

NOTATKA
W przypadku big baga o przekroju kołowym, krótszy poziomy wymiar to średnica podstawy big baga. W przypadku big baga o prostokątnej podstawie, krótszy poziomy wymiar to krótszy bok.