Konstrukcja worka

Autor kategoria
133

KONSTRUKCJE GÓRY/WIERZCHU I DOŁU/SPODU/PODSTAWY

Przegrody stabilizujące kształt