Konstrukcja worka

Autor kategoria
321

KONSTRUKCJE GÓRY/WIERZCHU I DOŁU/SPODU/PODSTAWY

Przegrody stabilizujące kształt