Co to jest big-bag i do czego służy oraz najważniejsze pojęcia ?

Autor kategoria
569

Opakowania typu BIG BAG służą do przechowywania i transportu substancji sypkich. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii forma i materiały, z których zostały wykonane te opakowania, umożliwiają dobre zabezpieczenie ładunku i ułatwiają dokładne zagospodarowanie przestrzeni.

BIG BAG to zbiorcza nazwa różnego rodzaju pojemników służących do transportu dużych ilości materiałów zarówno sypkich, jak i płynnych czy półpłynnych.

Najczęściej są one wykorzystywane przez przemysł, ponieważ to w zakładach produkcyjnych potrzebne są hurtowe ilości surowców.

Opakowania BIG BAG mają za zadanie nie tylko ochronę przewożonych materiałów, ale też ułatwienie operowania nimi.

Dzięki regularnym kształtom BIG BAGI szczególnie dobrze wypełniają przestrzeń załadunkową, co obniża koszty transportu i przyspiesza go. Ten typ opakowań występuje w wielu rodzajach, które różnią się od siebie przeznaczeniem i zabezpieczeniami.

Rodzaje BIG BAGÓW i ich zastosowania przemysłowe

Opakowania kontenerowe typu BIG BAG służą do przechowywania i transportu substancji o różnym stanie skupienia i przeznaczeniu. Przemysł spożywczy często wykorzystuje opakowania, których budowa umożliwia przewóz substancji półpłynnych.

W takich pojemnikach umieszcza się np.: syropy i koncentraty, sosy, miód, ale też kleje i pasty. Ten rodzaj elastycznego kontenera daje możliwość przechowywania aż 3000 litrów substancji na jednym metrze kwadratowym. Inne kontenery są używane do przewozu materiałów spożywczych i tworzyw sztucznych w postaci granulatu.

Dzięki dodatkowej konstrukcji wewnętrznej po wypełnieniu zachowują one prostopadłościenną formę, co umożliwia dokładnie zapełnienie przestrzeni i ułatwia wyładunek oraz załadunek. Co szczególnie istotne, te rodzaje BIG BAGÓW są dostępne z dodatkowymi zabezpieczeniami, np. antyelektrostatycznymi, co jest istotne w strefach zagrożonych wybuchem.

Występują także kontenery elastyczne służące do przewozu materiałów niebezpiecznych, np. palnych i wybuchowych, które wykorzystuje się w przemyśle farmaceutycznym czy chemicznym jako surowce produkcyjne lub stanowią efekt prac laboratoriów i fabryk. Dzięki stosowaniu BIG BAGÓW transport zarówno półproduktów, jak i gotowych wyrobów spożywczych lub farmaceutycznych jest bezpieczny, sprawny i wydajny.

Najważniejsze pojęcia:

1.1.1 Elastyczne opakowanie zbiorcze – pośredni zbiorczy kontener wykonany z elastycznego materiału tj. z tkaniny, folii, tworzyw sztucznych, papieru, zaprojektowany do kontaktu z zawartością bezpośrednio lub poprzez wkład oraz składany w przypadku gdy jest pusty.

1.1.2 Elastyczne opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku. Big bagi zaprojektowane i przeznaczone do dużej ilości napełnień i rozładunków. Wytrzymałość na rozciąganie w polu naprawy musi być tak duża jak w oryginale.

1.1.3. Elastyczne opakowanie zbiorcze standardowego kilkakrotnego użytku. Big bagi zaprojektowane i przeznaczone do ograniczonej ilości napełnień i rozładunków.

NOTATKA 1. Big bagi tej kategorii nie mogą być używane w przypadku, gdy są uszkodzone tzn. gdy nie nadają się do naprawy.

NOTATKA 2. Wymiana wkładu nie jest uznawana za naprawę.

1.1.4 Elastyczne opakowania zbiorcze do jednokrotnego użytku. Big bagi zaprojektowane i przeznaczone tylko do jednokrotnego napełnienia. NOTATKA. Big bagi tej kategorii nie mogą być powtórnie użyte. W tej kategorii nie jest dozwolona ani wymiana wkładu, ani naprawa big baga

1.1.5. Typ big baga Big bagi podobnego projektu, o takich samych nominalnych wymiarach poprzecznych wyprodukowane przy użyciu podobnych materiałów i metod konstrukcji (dających przynajmniej taką samą wydajność – krotność użyć).

NOTATKA 1. Wewnątrz typu obwód może być zwiększony o 10 % od obwodu testowanej próby pod warunkiem, że geometria nie ulegnie zmianie. W przypadku gdy typ big baga posiada komin wysypowy, dopuszcza się mniejszą średnicę komina od komina badanej próby.

NOTATKA 2. Obecność lub brak wkładu nie wpływa na zmianę typu. 1.1.6. Bezpieczne obciążenie SWL Maksymalny ładunek, który big bag może unieść zgodnie z certyfikacją.

1.1.7. Wskaźnik bezpieczeństwa SF. Całkowity iloraz końcowego obciążenia próbnego w cyklicznym teście unoszenia i SWL zaokrąglona w dół. NOTATKA1 Wskaźnik bezpieczeństwa może być następująco zilustrowany (patrz także B.3.3.):

Przykład 1

  • Ładowność: 500 kg
  • Obciążenie końcowe – test cykliczny: 2400 kgf
  • Iloraz: 4,8
  • Liczba całkowita ilorazu zaokrąglona w dół: 4

Przykład 2

  • Ładowność: 500 kg
  • Obciążenie końcowe – test cykliczny: 2600 kgf
  • Iloraz: 5,2
  • Liczba całkowita ilorazu zaokrąglona w dół: 5

NOTATKA2. Rezultaty w Przykładzie 1 ukazują big baga jednokrotnego użytku, który nie spełnił wymagań Międzynarodowej Normy, podczas gdy Przykład 2 ukazał big baga jednokrotnego użytku, który spełnia wymagania.

1.1.8. Narzędzia unoszące. Integralne lub przytwierdzone na stałe narzędzia unoszące, które tworzą część big baga i wraz z nim podlegają testom.

NOTATKA Odpinane narzędzia unoszące traktowane są jako narzędzia podnoszenia.

 

1.2. Elementy big baga

1.2.1 Ściany – tuba składająca się z jednej lub więcej warstw, bezszwowa lub wykonana z jednego lub więcej paneli złączonych razem.

1.2.2 Podstawa – część big baga połączona z, lub stanowiąca integralną część ścian, tworząca podstawę stojącego big baga.

1.2.3. Podstawa zwykła – podstawa zamknięta

1.2.4. Podstawa otwierana – płaska, stożkowa lub uformowana w inny sposób podstawa z otworem.

1.2.5 Całkowicie otwarta podstawa – przedłużenie ścian tworzące po zamknięciu podstawę big baga.

1.2.6 Wierzch – górna część big baga, bez urządzeń unoszących, tworząca wierzch big baga po zamknięciu.

1.2.7 Korpus – ściany i podstawa big baga.

1.2.8 Wkład – integralny lub wymienny wkład, który pasuje do big baga

 

1.3 Urządzenia operacyjne

1.3.1 Otwór do napełniania – otwór służący do napełnienia big baga

1.3.2 Komin zasypowy – element big baga w kształcie tuby, znajdujący się na jego wierzchu, służący do napełniania big baga

1.3.3. Szczelina do napełnienia Otwór w kształcie szczeliny, znajdujący się na wierzchu big baga, służący do jego napełniania.

1.3.4 Wylot – otwór służący do opróżniania big baga

1.3.5 Komin wysypowy – element big baga w kształcie tuby służący do opróżniania big baga

1.3.6 Elementy zamykające Taśmy, sznury, ramiączka, które są używane do zamykania wsypu i wysypu.

 

1.4. Urządzenia do obsługi

1.4.1. Urządzenia wspierające i unoszące Taśmy, zawiesia, liny, ramy lub inne urządzenia uformowane z przedłużenia ścian big baga, integralne lub odpinane, służące do wsparcia lub podnoszenia big baga.

1.4.2. Czteropunktowe unoszenie Cztery narzędzia unoszące używane jednocześnie do unoszenia big baga.

1.4.3. Dwupunktowe unoszenie Dwupunktowe narzędzia unoszące używane jednocześnie do unoszenia big baga.

1.4.4 Jednopunktowe unoszenie Jedno narzędzie unoszące, lub jedno i więcej, zebrane w jednym punkcie używane jednocześnie do unoszenia big baga.

 

1.5. Urządzenia bezpieczeństwa i ochrony. Zawory, narzędzia do wentylacji i dodatkowe elementy, które chronią zasyp, wysyp oraz urządzenia do obsługi.

 

1.6. Materiały powlekane i laminowane. Materiały, których powierzchnia pokryta jest powleczeniem lub składające się z dwóch lub więcej warstw złączonych razem w celu ochrony zawartości napełnionego big baga lub środowiska przed wyciekiem zawartości.

 

1.7. Specjalne zabiegi.

1.7.1 Stabilizacja – modyfikacja materiałów big baga w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne i proces starzenia.

Przykład. Dodanie ultrafioletu UV, pochłaniacza i przeciwutleniacza.

1.7.2. Elektrostatyczne zabiegi przewodności. Zabiegi modyfikujące elektrostatyczne zachowanie big baga

1.7.3. Zabiegi odstraszające insekty Zabiegi zwiększające zdolność big baga do ochrony jego oraz jego zawartości przed atakiem insektów.

1.7.4. Zabiegi mające na celu zwiększenie trudnopalności Zabiegi dzięki którym big bag jest odporny na palenie.